Schoolafspraken

Wij hebben vier basisafspraken die door het hele kindcentrum leidend zijn:

Op De Marshof hebben wij de volgende pedagogische uitgangspunten: