Onze Kernwaarden

We werken samen vanuit  enthousiasme en betrokkenheid
We leveren kwaliteit op cognitief, expressief en sociaal emotioneel gebied
We zijn duidelijk en betrouwbaar vanuit wederzijds respect
We zijn ‘open minded’
 


Onze visie

Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog onbekende toekomst. 
Wij vinden dat we kinderen daarvoor gedegen basale vaardigheden moeten leren en onderscheiden daarin cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden.
Wij vinden, dat kinderen kennis moeten verwerven over de huidige cultuur om in de toekomst de culturele samenleving mede te kunnen vormgeven.
 

Onze missie

1. We willen het ongekende gekend maken en de kinderen begeleiden naar mensen ‘in balans’ op een aantoonbaar hoog niveau in een veilig klimaat
2. We willen alles uit de kinderen halen wat er in zit
3. We willen dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen
 

Openbaar

Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. 
Niet apart, maar samen
 

Ons logo

in ons logo zijn letters te zien: de M van Marshof ende FR van de Florens Radewijnsschool, hoofd- en nevenvestiging en onderwijskundige eenheid. De letters verbeelden ook twee mensen. Zo te zien zijn het blije mensen en dat klopt ook wel, want het zijn mensen, die elkaar vasthouden: samen!