Zwing


 

Zelfstandig werken in niveaugroepen

Op onze school leren de kinderen zelfstandig (een deel van) de leerstof te verwerken. Wij noemen dat ZWINGEN. 

 

1.In groep 1 en 2 leren kinderen om te kiezen. Aan de hand van het keuzebord kiezen zij bewust een activiteit. Ook leren zij omgaan met uitgestelde aandacht: even zelfstandig verder gaan, als juf niet direct komt.

 

2.In groep 3 leren kinderen zelfstandig te werken aan een opdracht binnen minimaal één vakgebied. Na 6 maanden wordt er gestart met deze taak. De frequentie bedraagt 3 x per week.

 

3.In groep 4 leren kinderen zelfstandig te werken aan een dagtaak, bestaande uit meerdere vakgebieden. De kinderen krijgen 4x per week een dagtaak (woensdag niet). Dit wordt gecombineerd met de instructietafel, waardoor de leerkracht in de gelegenheid is om kinderen te helpen, terwijl de andere zelfstandig aan het werk zijn,

 

4.In groep 5 en 6 leren kinderen zelfstandig te werken aan 2- daagse taken en administreren. De kinderen krijgen 2 x een tweedaagse taak. Woensdag, of vrijdag is een inhaal/ uitloopdag. Dit wordt gecombineerd met de instructietafel, waardoor de leerkracht in de gelegenheid is om kinderen te helpen, terwijl de andere zelfstandig aan het werk zijn.

 

5.In groep 7 en 8 leren kinderen zelfstandig te werken aan een weektaak. Het leren plannen is hierbij een belangrijke activiteit, deze i.v.m. de overgang naar het voortgezet onderwijs.  We starten de weektaak op maandag. Dit wordt gecombineerd met de instructietafel, waardoor de leerkracht in de gelegenheid is om kinderen te helpen, terwijl de andere zelfstandig aan het werk zijn.

 

Zwingen vindt, in groep 3 tot en met 8, plaats op een vast tijdstip van 10.30 uur tot 11.30 uur. Dit biedt de mogelijkheid om voor de pauze (extra) instructie te geven. In groep 1,2 vindt het plaats tijdens de inloop en de werklessen