Schooltijden

De Marshof hanteert een continurooster.

-   Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur open. Dan is de leerkracht aanwezig in de klas.
-   De lessen starten om half 9.
-   Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door leerkrachten.
     Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eenduidige afspraken gemaakt.
-    De school gaat om 14.45 uur uit.     

Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)                                                     Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Dag         Dag    
maandag 8.30 - 14.45       maandag 8.30 - 14.45  
dinsdag 8.30 - 14.45       dinsdag 8.30 - 14.45  
woensdag 8.30 - 12.30       woensdag 8.30 - 12.30  
donderdag 8.30 - 14.45       donderdag 8.30 - 14.45  
vrijdag 8.30 - 12.30       vrijdag 8.30 - 14.45