Verlofformulier

 

Formulier
Onderaan deze pagina vindt u het verlofformulier. Daarvoor enige informatie over wet en mogelijkheden.

Leerplicht
De leerplichtwet zegt het volgende over vakantieverlof buiten reguliere schoolvakanties:
E
xtra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd.

Extra vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. En mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de afdeling leerplicht van de gemeente. Zo'n melding kan leiden tot een gesprek met de leerplichtambtenaar, of zelfs tot een boete (schikking met het openbaar ministerie) van 100 Euro per dag per kind. Naar verluidt worden 'goedkope tickets' in de schikking verdisconteerd.
Op 16 juli 2012 heeft de minister een beleidsregel over leerplicht gepubliceerd in de staatscourant. Die publicatie is hier te lezen.

In de volgende gevallen kan uw kind verlof krijgen:

wettelijke verplichting

Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als dit niet buiten de lesuren kan

verhuizing

Voor verhuizing één dag

huwelijk

Voor het bijwonen van het huwelijk

jubileum

Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders één dag

overig

Overige gewichtige omstandigheden, dit kan alléén in zeer bijzondere gevallen

 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

Familiebezoek in het buitenland;
goedkope tickets in het laagseizoen;
omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
vakantiespreiding;
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
kroonjaren;
sabbatical;
wereldreis/verre reis.

 

Verlofformulier

Vult u het onderstaande formulier volledig in en verstuur het uiterlijk een week voor het verlof
Als u het formulier verzendt, krijgt u zelf een mailtje en ontvangt de school een kopie. 
Over het algemeen reageren we binnen twee dagen op een verlofaanvraag. Mocht u binnen die tijd niets gehoord hebben, stuur dan even het ontvangen mailtje naar y.vanhaastrecht@ooz.nl dan reageren we alsnog.


(*) Deze velden zijn verplicht!