Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Een half jaar voor de vierde verjaardag

 

Rond de derde verjaardag van uw kind zult u vast wel eens aan de basisschool gedacht hebben. Een jaar later is het immers al zo ver.

 

Een zoektocht van een jaar naar een goede basisschool is best gebruikelijk: u kijkt eens rond op internet naar de websites van basisscholen en kiest enkele scholen uit om eens te bezoeken. (zie verderop)

 

Na een half jaar (dus zo ongeveer een half jaar voor de vierde verjaardag) heeft u vast een goede keuze gemaakt en meldt u uw kind aan bij de school.
 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

 

U meldt uw belangstelling (telefonisch (038-4601471), of via de mail (d.vanessen@ooz.nl) bij de intern-begeleider Debby van Essen. 

 

U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Uw kind is daarbij van harte welkom

 

U krijgt naast een veelheid aan informatie en een rondleiding, een aanmeldings-/inschrijfformulier.

 

Het ingevulde formulier levert u weer in op school. Op basis van dat formulier gaan directie en intern begeleiders met elkaar in gesprek om te bepalen of onze school aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan voldoen. 

Als onze school niet de nodige begeleiding kan bieden gaan we samen met u op zoek naar passend onderwijs. Als we de begeleiding wel kunnen bieden (en dat is in de meeste gevallen zo) worden de gegevens verwerkt in de leerlingenadministratie. U krijgt toegang tot het ouderportaal waar u de gegevens kunt controleren.

 

Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, zal het moeten wennen. De leerkracht neemt daartoe contact met u op.

 

Op de wendag ontvangt uw kind een kaartje met daarop onder andere de (afgesproken) datum van de eerste schooldag.

Kinderen zijn welkom op, of (kort) na hun vierde verjaardag. Voor kinderen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober vier jaar worden, maken we een uitzondering. Zij zijn al welkom op de eerste schooldag.

 

Op de afgesproken datum brengt u uw kind naar school.

 

We rekenen er dan overigens op, dat uw kind ‘zindelijk’ is, opdat de juf het niet hoeft te verschonen