DocumentenHier vindt u diverse documenten
 
juli 2016 regelingen gemeente Zwolle (financiële bijdragen)
juni 2016 rapportage vragenlijsten sociale veiligheid leerlingen
juni 2016 rapportage vragenlijsten sociale veiligheid ouders
maart 2014 rapportage vragenlijsten leerlingen
maart 2014 rapportage vragenlijsten ouders
november 2014 Ouderportaal ParnasSys
april 2014 Ouderconvenant
februari 2014 overgang PO-VO
februari 2014 Schoolondersteuningsprofiel vragenlijst ouders
september 2013 inspectierapport