Overblijf
 


AAN/AFMELDEN

Kinderen die u wilt laten overblijven of vaste overblijvers die niet komen moeten bij ons aangemeld c.q. afgemeld worden. Dit kunt u doen via telefoonnummer  06-41819400 tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.30 en 13.00 uur. Te allen tijde kunt u een berichtje achterlaten op onze voicemail of sms-en.
Mocht een kind niet worden afgemeld zijn wij genoodzaakt de betreffende dag door te berekenen.

WAAR EN HOE?

Er wordt overgebleven in beide centrale hallen van de school. De groepen 1 en 2 blijven over in de onderbouwhal. De groepen 3 t/m 8 in de bovenbouwhal.

Tevens kunnen wij gebruik maken van het lokaal van groep 8, mocht dit nodig zijn.

Bij de keuken op beide locaties staat een grote koelkast waarin u ’s morgens bij binnenkomst het bakje en de beker van uw kind kunt zetten, zodat de inhoud lekker koel blijft. Vooral in de zomermaanden is dit een uitkomst.

Zou u zo vriendelijk willen zijn de overblijfspullen van uw kind van naam te voorzien? Veel kinderen hebben dezelfde bakjes en bekers en weten vaak niet welke van hem of haar is. Voor ons is het ook gemakkelijker om de juiste beker bij het juiste bakje te zetten.

Het overblijfteam op de Marshof draait elke dag met 8 overblijfkrachten verdeeld over de locaties van het overblijven. Op vrijdag wordt er met 2 krachten gedraaid vanwege het weinige aantal leerlingen dat dan overblijft.

AFSPRAKEN

Bij het overblijven hanteren wij zoveel mogelijk dezelfde afspraken als binnen school. De belangrijkste afspraak bij ons is dat wij minimaal blijven zitten totdat de meeste kinderen klaar zijn met eten. Dit is meestal tot rond 12.15 uur. Ieder kind moet voor zijn eigen spullen zorgen wat betreft het opruimen van zijn of haar bakje, beker en tas. De kleuters worden daarbij door ons geholpen, hoewel wij wel zoveel mogelijk stimuleren dit zelf te doen.

SPELEN

Bij mooi, droog weer gaan wij naar buiten. De kinderen moeten vaak de hele dag binnen zitten en tijdens het overblijven proberen wij dit een beetje te doorbreken. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, dan wordt er binnen gespeeld. Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te vermaken. Helaas kunnen wij niet ieder kind tevreden stellen. Toch is onze ervaring dat een heleboel kinderen zich redelijk goed vermaken. Wij hebben de beschikking over verscheidene spellen en knutselmateriaal en de computers in de hal. De groepen 1, 2 en 3 spelen bij slecht weer in het speellokaal of, indien mogelijk, in de gymzaal.

VERANTWOORDELIJKHEID

Tijdens het overblijven vallen de kinderen onder toezicht van de overblijfkrachten. Vanaf 12.50 uur is er pleinwacht aanwezig en vervalt de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die niet zijn overgebleven en te vroeg op het plein zijn. Wel spreken de overblijfkrachten deze kinderen aan op ongepast gedrag. Knderen, die niet overblijven zijn van 12.45u. welkom op het schoolplein.

KOSTEN

Het overblijven kost per keer €1,50. Wij hebben ook kaarten voor 10 keer en voor 5 keer overblijven. Deze 

kaarten kosten respectievelijk €12,50 en €6,25 en zijn tot een jaar na dagtekening geldig. Eventuele prijsverhogingen worden ruimschoots van tevoren aan u gemeld. 

Naast of in de directe omgeving van de koelkasten hangt een grijze afgesloten brievenbus waarin u de envelop met geld, duidelijk voorzien van voornaam, achternaam en klas kunt deponeren.
We willen u erop wijzen dat bij een tekort van meer dan 6 keer en geen respons op onze brieven, wij genoodzaakt zijn om het kind geen toegang meer te geven tot het overblijven tot het tekort is aangevuld.

VRAGEN

Samen proberen wij het overblijven op school voor uw kind zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u één van ons altijd 's morgens en tijdens overblijftijden bereiken

via  06-41819400.
 

Met vriendelijke groet,

Het overblijfteam:
Simone, Astrid, Anita, Esther
Carolien, Emmie-Lou, Jill

Inschrijfformulier