Schooltijden


-   Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur en ‘s middags om 12.50 uur open. Dan is  
    de leerkracht aanwezig in de klas.
-   De lessen starten om half 9.
-   Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door leerkrachten.
     Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eenduidige afspraken gemaakt.
-   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De
     tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een vaste groep overblijfmoeders. 


Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)                                                     Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Dag ochtend middag     Dag ochtend middag
maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15     maandag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15
dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15     dinsdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15
woensdag 8.30 - 11.45       woensdag 8.30 - 12.30  
donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15     donderdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15
vrijdag 8.30 - 11.45       vrijdag 8.30 - 11.45 13.00 - 15.15