Cultuur


We bereiden kinderen voor op een onbekende toekomst. Wat je dan allemaal moet kennen en kunnen weten we nog niet precies. Basale vaardigheden als rekenen en taal zijn natuurlijk nodig, maar ook kunnen samenwerken, creatief denken. Al die vaardigheden noemen we de 21e eeuwse vaardigheden.
Cultuureducatie is een goed middel om al die vaardigheden te leren. Kijk maar eens.....

Op elke basisschool leren kinderen lezen, taal, rekenen en al die andere vakken, die iedereen wel kent. Op onze school gebeurt dat natuurlijk ook. En we proberen dat ook nog eens op een hoog niveau te doen.

Wij willen kinderen iets extra's bieden en we hebben gekozen voor cultuur. We doen dat op twee manieren.

Het kunstkabinet

Het kunstkabinet zorgt voor de doorgaande lijn in het creatieve aspect van ons onderwijs. Kinderen volgen acief de lessen en komen in aanraking met de diverse kunstdisciplines.

Iedere leerling bouwt een eigen kunstverzameling op in een mooie map: foto's tekeningen, evaluatiebladen. Aan het eind is het een compleet overzicht van eigen werk.

De maandelijkse cultuurdag

Op onze school is er een maandelijkse cultuurdag om door de hele school aandacht te besteden aan cultuur. We vragen/krijgen hulp van ouders, van kunstenaars. We maken gebruik van talenten van leerlingen, van leerkrachten. Aan het eind van zo'n dag, of daags daarna laten we zien hoe leuk die dag was en wat we zoal geleerd hebben. Dat kan door een expositie, of door foto's en film, door verhalen van kinderen. Kijk maar eens hieronder naar al die leuke filmpjes van de afgelopen cultuurdagen.
 

Opening

Inmiddels hebben we onze school (op 26 maart 2014) heropend als cultuurschool. De lokale televisie was daarbij aanwezig en de uitzending kunt u hieronder nog eens terug zien:

Een impressie van de maandelijkse cultuurdagen:


Song&Dance


op bezoek bij kunstenaars


een lipdub

 
een flashmobZwolse museaIn april organiseerden we workshops op school


Oeganda


Afrika Oeganda, mei 2017Video en zo .....